Omakotitalojen ja rivitalojen pohjatutkimukset

Paino-ja lyöntikairaukset GM 700 telakairakoneella.

Paalutettaviin kohteisiin savenleikkauslujuus GM4W siipikairalla.

Kallionpinnan etsinnät, maaperänäytteiden otot, pintavaaitukset ja pohjavesiputkien asennus.

PERUSTAMISTAPALAUSUNTO TÄYTTÄÄ RAKENNUSVALVONNAN VAATIMAT PÄTEVYYDET JA SUUNNITTELIJOIDEN TARVITSEVAT LÄHTÖTIEDOT. MM: Leikkauskuvat, joista selviää pois otettavat maakerrokset ja maalajit/ Kantavuus tulevan kohteen kuormituksen mukaan/anturan alapuoliset täyttökerrokset.

Tutkimuksen maastotyöt ja perustamistapalausunnon suorittaa sama tutkija, jolloin tontin yksityiskohtaiset tutkimushavainnot tulee huomioitua.

Tulokset kahden viikon sisään.