Omakotitalojen ja rivitalojen pohjatutkimukset

Paino-, siipi- ja lyöntikairaukset telakoneella ja vaikeissa paikoissa käsin kannettavalla Borrolla.

Kallionpinnan etsinnät ja maaperänäytteiden otot.

Pohjavesiputkien asennus.

Perustamistapalausunnot.

Pintavaaitukset.